Balzám na nervy je moderní a příjemná forma mentální relaxace pomocí výtvarného tvoření. Využíváme relaxační účinek výtvarného tvoření k úlevě od tíhy a napětí.

Balzám na nervy je:

 1. je předskokan psychoterapie.

 2. je program aktivit, které slouží jako prevence
  před onemocněním a sociálním vyloučením.

 3. učí pracovat s emocemi tak, aby neohrožovali
  nás ani okolí. Využíváme myšlenkové mapování
  k plánování reálných cílů z niterných přání či potřeb.

Proč to děláme?

V posledních desetiletích je patrný znatelný nárůst 
psychických nemocí. V současné době má psychické problémy až třetina české populace a toto číslo stále roste. 

Předpokládá se, že deprese budou v následujících  letech nejčastějším onemocněním.

Doba kladoucí největší důraz na bohatství a společenský status s sebou nese deprese i úzkost.

Z dlouholetých zkušeností vyplynulo, že mladí lidé často žijí ve velmi organizovaném prostředí, kde platí pevný režim, kontrola i vedení, sami však mají po opuštění domova často problém svůj život samostatně organizovat a nést za něj plnou odpovědnost. 

Pokojná ventilace citů je aktuálně pro běžnou populaci velké téma. Pohybujeme se mezi extrémy. Narůstá výskyt projevů agresivity, ale i sebedestrukce u malých dětí.

Na druhé straně trpí senioři, primárně osaměním. Balzám na nervy je vrací ke vzpomínkám, které je posilují a podporují pocit naplněného života.

http://livepage.apple.com/http://livepage.apple.com/http://livepage.apple.com/https://denikn.cz/885107/primar-detske-psychiatrie-mame-epidemii-sebevrazd-i-anorexie-rodice-obvolavaji-celou-zemi-vsude-je-plno/?rtm_source=daily_digest&rtm_medium=email&rtm_campaign=mnt-daily-19.06.2022&rtm_content=62878shapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2

Základní myšlenka projektu

je přispět k lepší kvalitě života formou zábavných a přitom vzdělávacích workshopů 


a edukačních materiálů, které propojují vědu, psychohygienu, 

praxi a aktivity za účelem vědomějšího chování 

a navození pocitů duševní pohody.

Dnešní doba produkuje spoustu rychlých nevědomých zkratek, jak řešit každodenní problémy. 

Učíme se zacházet s moderními nástroji, jako internet, chytré telefony, kariéra, rychlé jídlo a mnoho dalších. Přináší to však také spoustu nových a zdánlivě neřešitelných problémů týkajících se přímo biologické struktury člověka, jako chronický stres, závislosti, workoholismus, obezita, deprese, úzkosti, syndrom vyhoření, Alzheimerova choroba apod.


Každý den děláme řadu rozhodnutí na základě emocí a vzorců chování, které nemusí být do budoucna přínosem. Víme, že tím můžeme ovlivnit nejen naši náladu ale i to, jak se fyzicky cítíme
a jak jednou uspějeme?

Balzám na nervy přispívá k posílení sebevědomí a důvěry ve vlastní sílu a schopnosti. Působíme jako prevence afektivních poruch, duševní nestability a agresivního chování.

Náš cíl:

 1. vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví a předcházení duševním problémům s cílem zlepšení kvality života a bezproblémovějšího začlenění do většinové společnosti

 2. zavedení nových a  zdokonalení stávajících preventivních, sociálně-rehabilitačních a komunitně podpůrných metod a postupů v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících

 3. vzdělávání dětí a dospívajících za účelem dosažení biopsychosociální celistvosti

 4. detekování afektivních poruch, zkratů a projevů agresivity za účelem jejich autokorekce a eliminace

 5. propojení profesionálů z různých oborů za účelem podpory WELLbeingu ohrožených skupin dětí a dospívajících, názorné sdílení zkušeností mezi odborníky z různých oblastí a podpořených osob

 6.  skupinová výuka a rozvoj kreativních výukových metod

Martina Tóthová tvrdí, že “Prožívat štěstí se učíme jako hře na housle” a šílený nárůst spotřeby antidepresiv nám zřetelně odhaluje, že to moc neumíme.


Od roku 1990 pracovala v mezinárodních reklamních agenturách, kde je stres na denním pořádku. Po tragické nehodě, která ji připravila o významnou část rodiny prošla arteterapií u ak. mal. Kamily Ženaté a kurzem u PhDr. Strnadlové.


Založila Balzám na nervy v roce 2015 jako předskokana klasické terapie, kde pomocí výtvarného tvoření dochází velmi jemně k úlevě od tíhy a napětí.


Tato forma sebepoznání učí práci s emocemi tak, aby neohrožovaly nás ani okolí. Využívá také myšlenkové mapování k plánování reálných cílů z niterných přání či potřeb.

Martina je ideamaker, připravila program, vede workshopy = artekurzy, a pracuje také na všech výstupech pro marketingovou komunikaci.

Náš tým

Mgr. Zuzana Machová pracuje jako sociální pracovnice s každým, kdo sociální práci potřebuje a nemá vyhraněnou cílovou skupinu. Zaměřuje se na standardizaci sociální práce a lidskoprávní pohled na sociální práci.


Baví ji výtvarné umění. Absolvovala výcvik jak v arteterapii, tak artefiletice. Výtvarku považuje za skvělý relax, možnost naučit se soustředit na sebe a svou kreativitu.


Naším projektem chce nabídnout lidem všeho věku, dětem a seniorům možnost odpočinout si, načerpat duševní sílu, podporu a jistotu, že zvládnou nepříjemnou až zátěžovou situaci.

Zuzka se v Balzámu na nervy z.s. stará o granty, spoluvytváří a vede artekurzy primárně v HK, ale také pomáhá s administrativou. 

Monika Burdová má mnoholeté zkušenosti z práce v reklamních agenturách a v marketingu, ale baví ji také kreativní a prospěšné činnosti. Proto se zapojením do projektu Balzám na nervy neváhala.


Vždyť pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba a právě tak, jak je to aktuálně efektivní. 


Ráda organizuje, zajišťuje a vymýšlím různé projekty a také propojuje lidi. 


V Balzámu na nervy z.s. hledá možnosti prezentace spolku a pomáhá s administrativou a marketingem.