Balzám na nervy je moderní a příjemná forma mentální relaxace pomocí výtvarného tvoření. Využíváme relaxační účinek kreslení a malování k úlevě od tíhy a napětí.

 1. je předskokan psychoterapie.

Proč to děláme?

Základní myšlenka projektu

je přispět k lepší kvalitě života formou zábavných a přitom vzdělávacích workshopů = ARTEKURZŮ 

a vytvořením edukačních materiálů, které propojují vědu, psychohygienu, praxi a aktivity za účelem vědomějšího chování 

a navození pocitů duševní pohody.

Dnešní doba produkuje spoustu rychlých nevědomých zkratek, jak řešit každodenní problémy. 


Učíme se zacházet s moderními nástroji, jako internet, chytré telefony, kariéra, rychlé jídlo a mnoho dalších. Přináší to však také spoustu nových a zdánlivě neřešitelných problémů týkajících se přímo biologické struktury člověka, jako chronický stres, závislosti, workoholismus, obezita, deprese, úzkosti, syndrom vyhoření, Alzheimerova choroba apod.

Balzám na nervy přispívá k posílení sebevědomí a důvěry
ve vlastní sílu a schopnosti. Působíme jako prevence afektivních poruch, duševní nestability a agresivního chování.

Náš cíl:

 1. vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví a předcházení duševním problémům s cílem zlepšení kvality života a bezproblémovějšího začlenění do většinové společnosti

 2. zavedení nových a  zdokonalení stávajících preventivních, sociálně-rehabilitačních a komunitně podpůrných metod a postupů v oblasti péče
  o duševní zdraví dětí a dospívajících

 3. vzdělávání dětí a dospívajících za účelem dosažení biopsychosociální celistvosti

 4. detekování afektivních poruch, zkratů a projevů agresivity za účelem jejich eliminace a seberegulace

 5. propojení profesionálů z různých oborů za účelem podpory WELLbeingu ohrožených skupin dětí a dospívajících, názorné sdílení zkušeností mezi odborníky z různých oblastí a podpořených osob

 6.  skupinová výuka a rozvoj kreativních výukových metod

 1. V posledních letech znatelně narostl výskyt psychických nemocí a spotřeba antidepresiv.

 2. Doba kladoucí největší důraz na bohatství
  a společenský status s sebou nese deprese
  i úzkost.

 3. Z dlouholetých zkušeností vyplynulo, že mladí lidé často žijí ve velmi organizovaném prostředí, kde platí pevný režim, kontrola i vedení. Sami však mají po opuštění domova často problém svůj život samostatně organizovat a převzít za něj plnou zodpovědnost.

 4. Pokojná ventilace citů je aktuálně velké téma, protože se pohybujeme mezi extrémy. Narůstá výskyt projevů agresivity, ale i sebedestrukce
  u malých dětí.

 5. Na druhé straně trpí senioři primárně osaměním. Balzám na nervy je vrací ke vzpomínkám, které je posilují a podporují pocit naplněného života.

 1. je program aktivit, které slouží jako prevence
  před duševním onemocněním a sociálním vyloučením.

 2. učí pracovat s emocemi tak, aby neohrožovali
  nás ani okolí. Využíváme myšlenkové mapování
  k plánování reálných cílů z niterných přání či potřeb.

Každý den děláme řadu rozhodnutí na základě emocí a vzorců chování, které nemusí být do budoucna přínosem. Víme, že tím můžeme ovlivnit nejen naši náladu ale i to, jak se fyzicky cítíme a jak jednou uspějeme?

Naše workshopy

Udělejte si dobrý den
s panem Novákem
©
pro 1. stupeň ZŠ


Jaké máme emoce? Naučme se s nimi pracovat tak, aby neubližovaly nám ani ostatním! 

Návodný příběh pana Nováka s pracovními listy pomáhá dětem pochopit, jak mohou nepříjemné pocity odeznít a jak tomu můžeme také seberegulací pomoci.

ve škole/ cena 400,- / osobu 

pro třídu 30 žáků = 12.000,-
v ceně je zahrnut výtvarný materiál, lektorné a doprava


v ateliéru na Praze 9 

skupina 6 - 8 žáků 500,- / os

v ceně je zahrnut výtvarný materiál, lektorné, nájem prostoru, drobné občerstvení

individuální 1500,-

v ceně je zahrnut výtvarný materiál, lektorné, nájem prostoru, drobné občerstvení

Pojďte se s námi podívat do své budoucnosti! ©

pro žáky ze 7. a 9. tříd + první ročník SŠ


Najděte svou osobní vizi a posilte vnitřní motivaci!

Vedená relaxace, vizualizace a myšlenkové mapování jsou moderní způsoby, jak se zbavit

zbytečného napětí, uvědomit si své silné stránky a přirozeně postupovat v plnění svých snů.

ve škole/ cena 400,- / osobu 

pro třídu 30 žáků = 12.000,-
v ceně je zahrnut výtvarný materiál, lektorné a doprava


v ateliéru na Praze 9 

skupina 6 - 8 žáků 500,- / os

v ceně je zahrnut výtvarný materiál, lektorné, nájem prostoru, drobné občerstvení

individuální 1500,-

v ceně je zahrnut výtvarný materiál, lektorné, nájem prostoru, drobné občerstvení

Náš transparentní účet:

2402204558/ 2010

Monika Burdová/ kontakt: 608 621 627
má mnoholeté zkušenosti z práce v reklamních agenturách a v marketingu, ale baví ji také kreativní a prospěšné činnosti. Proto se zapojením do projektu Balzám na nervy neváhala.

Vždyť pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba a právě tak, jak je to aktuálně efektivní. 


Ráda organizuje, zajišťuje a vymýšlím různé projekty a také propojuje lidi. V Balzámu na nervy z.s. hledá možnosti prezentace spolku a pomáhá s administrativou a marketingem.

Mgr. Zuzana Machová/ kontakt: 732 477 908 
pracuje jako sociální pracovnice s každým, kdo potřebuje pomoci. Nemá vyhraněnou cílovou skupinu. Zaměřuje se na standardizaci sociální práce a lidskoprávní pohled na sociální práci. Absolvovala výcvik jak v arteterapii, tak artefiletice. Výtvarku považuje za skvělý relax, možnost naučit se soustředit na sebe a svou kreativitu.


V Balzámu na nervy chce nabídnout lidem všeho věku, dětem a seniorům možnost odpočinout si, načerpat duševní sílu, podporu a jistotu, že zvládnou nepříjemnou až zátěžovou situaci. Výcviky v arteterapii a artefiletice absolvovala na FTVS UK u Dr. Jebavé a v agentuře Cultio u Dr. Štefančíkové. Artekurzy vedla už v letech 2006 -2009.

Zuzka se v Balzámu na nervy z.s. stará o granty, spoluvytváří
a vede artekurzy primárně v HK, ale také pomáhá s administrativou.

Náš tým

Martina Tóthová/ kontakt: martina@balzamnanervy.cz
tvrdí, že “Prožívat štěstí se učíme jako hře na housle” a šílený nárůst spotřeby antidepresiv nám zřetelně odhaluje, že to moc neumíme. Od roku 1990 pracovala v mezinárodních reklamních agenturách. Prošla arteterapií u ak. mal. Kamily Ženaté
a kurzem u PhDr. Strnadlové.


Balzám na nervy jako předskokan klasické terapie vznikl už v roce 2015. Pomocí výtvarného tvoření totiž dochází velmi jemně k úlevě od tíhy a napětí. Tato forma sebepoznání učí pracovat s emocemi tak, aby neohrožovaly nás ani okolí. Využívá také myšlenkové mapování k plánování reálných cílů z niterných přání či potřeb.

Martina je ideamaker, připravila program, vede artekurzy, a pracuje také na všech výstupech pro marketingovou komunikaci.